3D SUTUDYO MAX

3D SUTUDYO MAX MENU SÖZLÜĞÜ

File: Dosya
New = Yeni
Reset = Yenile
Open = Aç
Save = Kaydet
Save As = Farklı Kaydet
Save Selected = Seçileni Kaydet
XRef Objects = Harici Nesneler
XRef Scenes = Harici Sahneler
Merge = Nesne Getir
Replace = Değiştir
Merge Animation = Canlandırma Getir
Import= Dosya Getir
Export= Dosya Götür
Export Selected = Seçileni Gönder
Archive = Sıkıştır
Summary Info = Özet Bilgi
Properties = Özellikler
View File= Dosyayı Görüntüle
Exit = Çıkış
Edit: Düzen
Undo = Geri Al
Redo = Geri Al’ı Geri Al
Hold = Tut
Fetch = Hatırla
Delete = Sil
Clone = Soylandır
Select All = Tümünü Seç
Select None= Seçimden Vazgeç
Select Invert = Seçimi Evir
Select By = ...‘e Göre Seç
Region = Kısım – Kesim
Edit Named Selections = Adlandırılmış Seçimi Düzenle
Properties = Özellikler
Tools: Araçlar
Properties = Özellikler
Transform Type-In = Sayısal Biçim Değişimi
Display Floater = Görüntüleme Aracısı
Selection Floater = Seçim Aracısı
Mirror= Ayna
Array = Dizi
Snapshot = Çoğalt
Align = Hizala
Normal Align= Ortalı Hizala
Place Highlight = Işığı Yerleştir
Align Camera = Kamera Hizala
Align to View= Ekseni Hizala
Material Editor = Malzeme Düzenleyici
Material/Map Browser = Malzeme/Harita Gözatıcısı
Spacing Tool = Boşluk Aracı
Group: Grup
Group = Grupla
Open = Aç
Close = Kapat
Ungroup = Grubu Boz
Explode = Parçala
Attach = İliştir
Detach = Ayır
Views = Görünümler
Undo = Geri Al
Redo = Geri Al’ı Geri Al
Save Active View = Etkin Görünümü Kaydet
Restore Active View = Etkin Görünümü Çağır
Grids = Yerleştirme Çizgileri
Viewport Background = Çalışma Alanı Artalanı
Update Background Image = Artalan Resmini Güncelle
Reset Background Transform = Artalan Biçimlendirmeyi Yenile
Show Transform Gizmo = Biçimlendirilmiş Kaburgayı Göster
Show Ghosting = İzleri Göster
Show Key Times = Anahtar Zamanları Göster
Show Selected = Seçilenleri Göster
Show Dependencies = Bağımlılıkları Göster
Match Camera to View = Kamerayı Görünüme Uydur
Add Default Lights to Scene = Sahneye Varsayılan Işıkları Ekle
Redraw All Views = Tüm Görünümleri Yeniden Çiz
Deactivate All Maps = Tüm Haritalar Etkisiz
Update During Spinning Drag = Sürüklerken Etkiyi Göster
Rendering: Yoğurum
Render = Yoğur
Video Post = Video Postası
Show Last Rendering= Son Yoğurumu Göster
Environments = Çevre
Effects = Etkiler
Make Preview = Önizleme Oluştur
View Preview =Önizlemeyi Görüntüle
Rename Preview = Önizlemeyi Yeniden Adlandır
RAM Player = RAM Oynatıcı
Track View = Parça Görünümü
Open Track View = Parça Görünümü Aç
New Track View = Yeni Parça Görünümü
Delete Track View = Parça Görünümü Sil
Schematic View = Şematik Görünüm
Open Schematic View = Şematik Görünüm Aç
New Schematic View = Yeni Şematik Görünüm
Delete Schematic View = Şematik Görünüm Sil
Customize = Özelleştir
Load Custom UI = Özel Kullanıcı Arabirimi Yükle
Save Custom UI As = Özel Kullanıcı Arabirimini Kaydet
Lock UI Layout = Kullanıcı Arabirimi Görünümünü Kilitle
Revert to Startup UI Layout = Başlangıçtaki Kullanıcı Arabirimine Dön
Customize UI = Kullanıcı Arabirimini Özelleştir
Configure Paths = Eğrileri Yapılandır
Preferences = Temel Ayarlar
Viewport Configuration = Çalışma Alanı Yapılandırması
Units Setup = Birimler
Grid and Snap Settings = Yerleştirme Çizgileri ve Yapışma Ayarları
MAXScript = MAXScript
New Script= Yeni Yazım
Open Script = Yazım Aç
Run Script = Yazım Çalıştır
MAXScript Listener = MAXScript İzleyici
Macro Recorder = Makro Kaydedici


DOWNLOAD

3d Max Architecturel

3D Studio Max

3D Max Render Animasyon

Autodesk 3ds Max 2008 Foundation

Mekan Model Render

Mental Ray 3ds Max

V-ray Malzeme Material

V-ray Hdri

ÜCRETSİZ TASLAK VE ESKİZ

 Web site tasarımı yusuf_senbayrak Last update: 13 Ağustos 2011 Cumartesi